ایجاد مجموعه ای متمایز در صنعت جوشکاری, برشکاری , آزمایشهای غیرمخرب و بازرسی جوش , شرکت فراگام پترو فناور را بر آن داشت که با ایجاد واحد فراجوش به ارایه خدمات تامین کالا و مشاوره تخصصی بپردازد. واحد فراجوش بر اساس پشتوانه علمی و تجربی همکاران شرکت فراگام پترو فناور ایجاد گردیده و هدف آن ارایه خدمات به مشتریان محترم بر اساس استانداردها و دانش به روز بین المللی است.

فراجوش بر پایه احترام به مشتری در فرهنگ کسب و کار ایجاد و هدف آن رسیدن به موفقیت برای هر دو طرف می باشد.اعتقاد ما بر این است که موفقیت مشتری تضمین کننده موفقیت فراجوش خواهد بود.

ارزشهای واحد فراجوش بر اساس شنیدن صدای مشتری و توسعه برنامه های بازاریابی و فروش در همین مسیر می باشد. همواره هدف ما بر تعامل سازنده با مشتریان می باشد. برای این منظور شرکت فراکام پترو فناور سعی نموده با استفاده از همکاران با تجربه در واحد فراجوش به ارایه خدمات فنی و علمی در زمینه های جوشکاری , برشکاری , آزمایشهای غیر مخرب و بازرسی جوش اهتمام ورزد.

دیدگاه فراجوش توسعه پایدار بر اساس تعالی مشتری می باشد. امید است با این دیدگاه و همکاری متقابل کارفرمایان و مشتریان به هدف نهایی که توسعه همه جانبه صنعت و فرهنگ کسب و کار در کشور می باشد , نایل گردیم.